Grafijn. Boekarchitectuur. Vormgeving tussen
traditie en moderniteit. Sobere chique. Arm en
rijk. Tactiel en schoon. Minimaal en voluptueus.
Het boek als schakel in een rijke rij. Het boek als
stof van zijn. Haptisch en handzaam. De geur
van verleden, heden en toekomst. Een verzet-je
tegen de totale digitalisering.